Om oss 

Vi är en fristående aktör som med hjälp av vår kunskap, erfarenhet, sunda förnuft och engagemang vill vara er behjälpliga när det gäller frågor som berör miljöbalken och vidhängande lagstiftning. Vare sig det gäller ett mindre strandskyddsärende eller en större tillståndsprocess gällande en täkt eller en vindkraftspark kommer vi att ge våra kunder hundra procents engagemang. 

Robert Wedmo

Agronom och markvetare med mångårig erfarenhet inom täkt- och miljöområdet.             Robert har tidigare arbetat som täktkonsult, miljöstrateg, miljöhandläggare, miljöinspektör och föreläsare. Robert har ett brett kunnande inom miljöbalken och övrigt lagstiftning som berör dessa frågor.  Lena Wedmo

Naturresursbiolog med spetskompetens inom botanik och entomologi. Lena arbetar primärt med naturvärdesinventeringar.  

 

 


 

Mark- och miljörådgivning har F-skattsedel och ansvarsförsäkring.