Välkommen till Mark- och miljörådgivning Sverige AB

Bred kompetens inom miljöbalken med spets gällande täkter, mark- och vattenprovtagning samt naturvård.

Vi erbjuder företag och privatpersoner tjänster inom miljörådgivning, miljöprövning, tillståndsärenden, anmälningsärenden. Vi åtar oss att företräda företag såväl som privatpersoner i små som stora ärenden. 

Vår huvudnisch är att hjälpa våra klienter att erhålla miljötillstånd främst för olika former av täktverksamhet, koncessioner och vindkraft. 

Vi är även behjälpliga med att söka dispens från t ex biotop- eller strandskydd, göra en anmälan gällande er verksamhet, utforma eller stödja vid miljörapportering, utforma eller uppdatera ert kontrollprogram. 

Tveka inte att ta kontakt med oss, vi finns här för er!